Hembygdsstipendium

JH Gilles Hembygdsfond har till uppgift att dela ut stipendier till enskilda, näringsidkare eller andra intressegrupper. Stipendier har delats ut sedan 1999.

Bakgrunden till fonden är en insamling som initierades av medlemmen Martin Berghe och vars syfte var att ge ett bidrag till Jämtlands läns museum. Insamlingen pågick under en följd av år.

Bidraget delades ut under JH Gilles första hemvändardag – rätteligen två dagar, med övernattning å Pålletorpet i Klövsjö, under Jöns Fahléns egid – som ägde rum 1996. Under dag två av den exkursen skedde visit in till stan å Jamtli, varvid bidraget överlämnades. Men i och med denna utdelning tömdes det hopsparade kapitalet helt och i dess ställe inrättades Hembygdsfonden.

Från Hembygdsfonden har därefter följande stipendier delats ut.

2022: Göran Strand, Östersund, atrofotograf

2020: Åke Stierna, Gåxsjö, Strömsund, ekonomisk och kulturell nestor

2019: Folke Fjällström, Vålådalen, svensk-samisk skulptör

2018: Elin Olofsson, Östersund, författare

2017: Bengt-Erik Norlén, Namn, Oviken, musikalisk primus motor

2016: Östersunds Fotbollsklubb, ÖFK, kulturell allsvensk fotbollsklubb

2015: Örjan Bertilsson, mångsidig kulturjämte, Namn, Frösön

2014: Curt Lofterud, folkbildare, Nälden

2013: Kurt Folkesson, eldsjäl, Alsen

2012: Fia Gulliksson, matlagerska, Ope

2011: Locknekratern meteoritcenter och Tångeråsens byalag

2010: Folke Boogh, med flottningsmuseum i Laxviken

2009: Hovermo gårds- och industrimuseum

2008: Föreningen Bevara Ångaren Östersunds Vänner, Arvesund

2007: Tora Löfhaugen, med lanthandelsmuseum, Väst i Sve, Rätan

2006: Bo Oscarsson, orlboksförfattare, Östersund

2005: Bergs sommarakademi

2004: Kaxåsrevyn

2003: Paul Jenssen, främjare av Pilgrimsleden, Oviken

2002: Hembygdsföreningen i Ytterån med Mus-Olles museum

2001: Ingrid Adolfsson med Gärde getgård i Oviken

1999: Isabella Almgren med bageriet ”Bellas bak” i Krokvåg och Harald Eriksson, fjärilssamlare i Hucksjöåsen

Nomineringsförfarande och val sker sedan 2012 enligt statuter upprättade den 27 maj 2011.Astrofotografen Göran Strand
2022 års hembygdsstipendiat.

Motivering till stipendiet:

"För fotografier av himlafenomen och av natur i Jämtland-Härjedalen som gjorts kända i Sverige och internationellt"